Vanaf januari 2019 stopt onze hulp aan jonge vluchtelingen

Timon heeft de afgelopen drie jaar met grote betrokkenheid jonge vluchtelingen begeleid en opgevangen op allerlei plekken in Nederland. We hebben jongeren een gastvrije en veilige plek kunnen bieden en daarnaast verbondenheid met betrokken vrijwilligers. Op die manier konden zij zich ontwikkelen en onderdeel gaan voelen van de Nederlandse samenleving.

Het is mooi werk dat we graag nog een tijd hadden willen voortzetten. Maar de instroom van jonge vluchtelingen neemt af. Nidos, de organisatie die verantwoordelijk is voor de plaatsing en voogdij van de jongeren, heeft daarom besloten met een kleiner aantal organisaties door te gaan. Dat betekent voor Timon dat ons werk stopt met ingang van 1 januari 2019.

Tot die tijd werken we aan een zorgvuldige overdracht en afbouw van onze begeleiding.

We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid, steun en bijdrages. Veel mensen staken tijd, energie en geld in de gastvrije opvang. Dankzij die steun hebben we de afgelopen jaren honderden jonge vluchtelingen een thuis kunnen geven!

Hartelijk dank!